Få hjæp til afvænning og behandling på misbrugscenter

Er du eller en af dine nærmeste – for eksempel en kollega eller en nær ven – kommet ud i et misbrug, er det vigtigt at søge professionel hjælp til afvænning og efterfølgende behandling med terapi.

Hvorledes udvikles et misbrug?

En afhængighed, som fører til et misbrug, er som oftest betinget af forskellige faktorer. Dels er der den fysiske afhængighed, som kommer til udtryk ved, at kroppen ”kræver” mere af det afhængigheds skabende stof – eksempelvis alkohol, amfetamin, eller de opiums lignende stoffer, som findes i heroin og visse typer smertestillende midler. Hvis kroppen ikke forsynes med disse stoffer, vil den udvikle abstinenser, som er særdeles ubehagelige og smertefulde.

Afhængighed er samtidig karakteriseret ved en øget tolerance over for det pågældende stof – det vil sige, at der skal mere alkohol eller mere medicin til for at opnå den ønskede virkning. En alkoholiker vil typisk opleve, at han eller hun skal have en vis ”funktions promille” for at kunne fungere i hverdagen. ”Funktions promillen” er betegnelsen for, hvor megen alkohol, der skal være til stede i vedkommendes blod, førend han eller hun kan udføre selv de mest dagligdags og rutine prægede opgaver. Når et misbrug først har nået dette stadie, er det nødvendigt med professionel hjælp til afgiftning eller afrusning samt decideret afvænnende behandling.

Hvordan foregår en misbrugsbehandling?

Uanset hvad objektet for misbruget er, er der mange fællestræk ved de forskellige former for substans misbrug. Det betyder, at man som oftest vil kunne komme rigtigt langt med kendte og gennemprøvede metoder, som for eksempel Minnesota kuren. Her tages udgangspunkt i den misbrugsramtes egen livsverden, med det formål at støtte den misbrugsramte i at bygge en hverdag op uden misbrug og afhængighed.

På Behandlingscenter Stien tilbydes behandlingsforløb for misbrugere, som ønsker at komme tilbage på rette spor. Læs mere om misbrugsbehandling med Minnesota modellen på https://behandlingscenter-stien.dk