Få hjælp til din misbrugsramte familie på et misbrugscenter

Er din familie ramt af, at den ene forælder er faldet i et misbrug, er det vigtigt at agere så hurtigt som muligt. Især hvis der er børn inde i billedet. Børn er meget følsomme over for misbrugsramte forældre, og mærker lynhurtigt, at der er noget galt. Hvis misbruget forløber over længere tid under børnenes opvækst, vil de opleve det som et svigt, som vil trække dybe spor langt ind i deres voksenliv.

Som den ikke misbrugsramte forælder har du således et ansvar for, at den misbrugsramte kommer i behandling. Ikke kun for sin egen skyld, men for hele familiens skyld. Det er meget vigtigt, at du søger professionel hjælp fra et misbrugscenter, som kan hjælpe dig med at planlægge forløbet. Og det er ligeledes meget vigtigt, at du forstår, at dette problem ikke kun vedrører dig og din kæreste eller ægtefælle – det er hele familiens samlede problem, og bør behandles derefter.

Hvordan kan et ophold på et misbrugscenter hjælpe mig og min familie?

Måske føler du allerede, at familien er på vej imod den totale opsplitning som følge af din kæreste eller ægtefælles misbrug. Men sådan behøver det ikke at være. Hvis alle familiemedlemmer har viljen til at klinke skårene, vil et sideløbende familie forløb, som det eksempelvis tilbydes på Behandlingscenter Stien, være en stor hjælp for den øvrige familie.

Et familie forløb har til formål at styrke sammenhængskraften i familien, således at den kan fungere som det stærke fundament og den vedvarende støtte, som den misbrugsramte har brug for i bestræbelserne i at bygge sit liv op igen. Og samtidig vil familie forløbet ruste de øvrige familiemedlemmer i at agere på en måde, som er hensigtsmæssig for at fortsætte tilværelsen uden misbrug eller tilbagefald i afhængigheden.

Du kan læse mere om såvel misbrugsbehandling som familie forløb på behandlingscenter-stien.dk