Få hjælp til din misbrugsramte familie på et misbrugscenter

Få hjælp til din misbrugsramte familie på et misbrugscenter

Er din familie ramt af, at den ene forælder er faldet i et misbrug, er det vigtigt at agere så hurtigt som muligt. Især hvis der er børn inde i billedet. Børn er meget følsomme over for misbrugsramte forældre, og mærker lynhurtigt, at der er noget galt. Hvis misbruget forløber over længere tid under børnenes opvækst, vil de opleve det som et svigt, som vil trække dybe spor langt ind i deres voksenliv.

Som den ikke misbrugsramte forælder har du således et ansvar for, at den misbrugsramte kommer i behandling. Ikke kun for sin egen skyld, men for hele familiens skyld. Det er meget vigtigt, at du søger professionel hjælp fra et misbrugscenter, som kan hjælpe dig med at planlægge forløbet. Og det er ligeledes meget vigtigt, at du forstår, at dette problem ikke kun vedrører dig og din kæreste eller ægtefælle – det er hele familiens samlede problem, og bør behandles derefter.

Hvordan kan et ophold på et misbrugscenter hjælpe mig og min familie?

Måske føler du allerede, at familien er på vej imod den totale opsplitning som følge af din kæreste eller ægtefælles misbrug. Men sådan behøver det ikke at være. Hvis alle familiemedlemmer har viljen til at klinke skårene, vil et sideløbende familie forløb, som det eksempelvis tilbydes på Behandlingscenter Stien, være en stor hjælp for den øvrige familie.

Et familie forløb har til formål at styrke sammenhængskraften i familien, således at den kan fungere som det stærke fundament og den vedvarende støtte, som den misbrugsramte har brug for i bestræbelserne i at bygge sit liv op igen. Og samtidig vil familie forløbet ruste de øvrige familiemedlemmer i at agere på en måde, som er hensigtsmæssig for at fortsætte tilværelsen uden misbrug eller tilbagefald i afhængigheden.

Du kan læse mere om såvel misbrugsbehandling som familie forløb på behandlingscenter-stien.dk

Er gulvafslibning i Slagelse også en letslibning?

Er gulvafslibning i Slagelse også en letslibning?

I denne artikel er det nødvendigt at udspecificere nogle fagtermer, når det kommer til det arbejde, som fagfolkene i gulvafslibningsfirmaer foretager, blandt andet når det gælder GulvKanonens arbejde i Slagelse.

Når man taler om gulvafslibning, kommer det nemlig i forskelligt omfang, der blandt andet tæller letslibning, en almindelig gulvafslibning og en gulvafhøvling.

Denne artikel vil især berøre forskellen på de to førstnævnte og komme ind på, hvor det ene er at foretrække frem for det andet.

Når man letsliber, så sliber man som udgangspunkt kun i den øverste overflade af gulvet, hvilket vil sige, at man laver en gulvafslibning på den efterbehandling, der med stor sandsynlighed er blevet foretaget ved sidste gulvbehandling af gulvet.

Ved en letslibning kommer man ikke i berøring med ridser og hakker i gulvet. Hvis man have bugt med disse skader, så skal man vælge en gulvafslibning.

Der kan nemlig opstå den misforståelse, at man bare vil have foretaget en gulvafslibning af den øverste overflade med tanke om, at så forsvinder alle skader, der er opstået gennem tiden på gulvet.

Problemet er imidlertid, at jo mere gulvet er blevet brugt, desto mere flere skader er der også afstedkommet, som der naturligvis sker på et gulv.

Så hvis man ønsker at komme længere i bund med de mere permanente skader, så skal man vælge en gulvafslibning, og hvis skaderne er rigtig slemme eller gamle, skal man måske ligefrem over i at vælge en gulvafhøvling.

En letslibning er tiltænkt de gulve, der i forvejen er pæne, måske er nylagte eller eventuelt for nyligt er blevet slebet ned i forvejen, hvor man blot ønsker en forskønnelse af det overfladiske udseende på den tidligere efterbehandling.

Derfor vil man i langt de fleste tilfælde anbefale, at man får foretaget en gulvafslibning fremfor en letslibning, hvis man gerne vil komme skaderne på trægulvet til livs.

Til slut slår vi således et slag for, at du bruger GulvKanonen til dette, om tjansen så er i Slagelse eller et andet sted i det danske land.